Advies Besluit gedragsbeïnvloeding jeugdigen

De RSJ stemt in met het Besluit gedragsbeïnvloeding jeugdigen.

De RSJ heeft geen aanvullingen op de inhoud van het Besluit. Het Besluit maakt een duidelijk onderscheid tussen de bijzondere voorwaarden bij de schorsing van de voorlopige hechtenis, bijzondere voorwaarden bij het opleggen van een voorwaardelijke straf of maatregel en de wijze waarop invulling gegeven kan worden aan de gedragsbeïnvloedende maatregel. De RSJ wijst er met nadruk op dat de jeugdreclassering haar begeleidende taak alleen kan verrichten als daarvoor financiële middelen beschikbaar zijn. Over het Wetsvoorstel gedragsbeïnvloeding jeugdigen heeft de RSJ op 22 november 2004 geadviseerd.