Advies Het veiligheidsbed in de justitiële jeugdinrichting

Het veiligheidsbed als ‘mechanisch middel’ is een bed dat iemand vrijwel geheel in zijn bewegingsvrijheid beperkt: armen, benen, boven- en onderlichaam worden volledig gefixeerd. Toepassing geschiedt ter bescherming van de jeugdige of van anderen.

De RSJ wijst de mogelijkheid tot toepassing van het zogenaamde veiligheidsbed op de afdelingen voor intensieve zorg en behandeling van de justitiële jeugdinrichtingen af als zijnde een te extreem middel. Het veiligheidsbed wordt thans zonder wettelijke basis wordt gebruikt en zal moeten verdwijnen.

De RSJ meent dat voor de korte termijn de aandacht van de afdelingen voor intensieve zorg en behandeling eerder uit moet gaan optimalisering en kwaliteitsverbetering van de bestaande voorzieningen. Gedacht wordt daarbij aan een adequate ruimte, waar de jongere voor korte tijd veilig kan worden afgezonderd, nauwere samenwerking met de ambulante en residentiële jeugd-ggz en kwaliteit van het personeel. De RSJ komt in 2008 in een breder verband terug op de problematiek van psychisch gestoorde jongeren in de justitiële jeugdinrichtingen.