Interlandelijke adoptie
Beeld: ©RSJ

Reactie wetsvoorstel Bescherming gezin in de Grondwet

Kamerlid Stoffer heeft de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (hierna: RSJ) benaderd met de vraag om een inhoudelijke reactie in te dienen op het Voorstel van wet van het lid Stoffer houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot het opnemen in de Grondwet van een bepaling betreffende het gezin.

Gezien de taak van de RSJ voor wat betreft het adviseren op het terrein van jeugdbescherming, reageert de RSJ met de brief hieronder op deze openbare consultatie.