Interlandelijke adoptie
Beeld: ©RSJ

Reactie wetsvoorstel Bescherming gezin in de Grondwet

Kamerlid Stoffer heeft de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (hierna: RSJ) benaderd met de vraag om een inhoudelijke reactie in te dienen op het Initiatiefwetsvoorstel van de leden Stoffer, Palland, Drost en Pouw-Verweij - Opnemen in de Grondwet van een bepaling betreffende het gezins- en familieleven.

Gezien de taak van de RSJ voor wat betreft het adviseren op het terrein van jeugdbescherming, reageert de RSJ met de brief hieronder op deze openbare consultatie.