Beleidsreactie Advies Jeugdbescherming in de toekomst

De minister voor Rechtsbescherming en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nemen de aanbevelingen van de RSJ ter harte bij de verdere uitwerking van het toekomstscenario, zo valt te lezen in de beleidsreactie.  Naar aanleiding van het RSJ-advies wordt bijvoorbeeld nader onderzocht hoe onafhankelijk onderzoek en advies aan de rechter het beste kan worden geborgd, en wat het betekent voor het toekomstscenario als dit onder Rijksverantwoordelijkheid blijft. Ook wordt een verkenning uitgevoerd naar de versterking van de rechtspositie en rechtsbescherming van ouders en kinderen. Het Rijk en de VNG hebben hiervoor een adviescommissie samengesteld. Het nieuwe kabinet zal zo spoedig als mogelijk over een aangepast toekomstscenario beslissen. Daarbij gaat nadrukkelijk aandacht uit naar de rechtsbescherming van ouders en kinderen in alle fases van het hulpverleningstraject.