Advies strafonderbreking voor vreemdelingen

De afdeling Advies van de RSJ is gevraagd te adviseren over de conceptwijziging van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting in verband met strafonderbreking (SOB) voor vreemdelingen.

De afdeling waardeert dat de regeling wordt verduidelijkt en stemt in met de wijziging van het nieuwe lid 3 en lid 4 van artikel 40a Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting in verband met strafonderbreking voor vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf in Nederland, onder verwijzing naar enkele opmerkingen en aanbevelingen.

Voorrang aan strafoverdracht
De afdeling adviseert voorrang te geven aan strafoverdracht boven strafonderbreking en dit in de tekst van de regeling zelf of in een beleidslijn vast te leggen. Dat betekent dat in alle gevallen eerst wordt nagegaan of strafoverdracht mogelijk en opportuun is voordat strafonderbreking wordt overwogen.

Dit doet recht aan de belangen van de samenleving en slachtoffers/nabestaanden. Bovendien biedt strafoverdracht de vreemdeling de mogelijkheid te resocialiseren in het land van herkomst in het belang van een begeleide en veilige terugkeer in de samenleving aldaar.