Advies Reclassering in een veranderende omgeving

Advies ‘reclassering in een veranderende omgeving: implicaties van Visie op strafrechtelijke sanctietoepassing voor het reclasseringswerk’

De afdeling Advisering van de RSJ heeft op 1 juni 2017 een advies uitgebracht aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over reclassering. In dit advies relateert de Afdeling advisering  resocialisatie als doel van het reclasseringswerk aan het werken in een gedwongen kader.

Benadrukken van samenhang
Het helder definiëren van het reclasseringswerk en het benadrukken van de samenhang in dit geheel is belangrijk om de reclassering een duidelijker gezicht te geven in een veranderende en complexer wordende omgeving.

Op basis van het RSJ-advies Visie op strafrechtelijke sanctietoepassing (2016) wordt de (verdere) ontwikkeling van de reclassering gezien in relatie tot die veranderende omgeving.

Moderne sanctietoepassing is meer gevarieerd (naast strafrecht ook bestuursrecht / civiel recht) dan voorheen, extramurale arrangementen zijn in opkomst, de gemeentelijke inbreng en regie nemen sterk toe.

Volop kansen
Groeiende toepassing van voorwaardelijke straffen, voortgezette toepassing van grote aantallen taakstraffen, inhoudelijke ontwikkeling en verdere differentiatie in de sanctietoepassing en groeiende samenwerking tussen strafrechtstoepassing, gemeenten en zorgaanbieders bieden de reclassering volop kans daarin een betekenisvolle en effectieve rol te spelen.

De reclassering kan een belangrijke bijdrage leveren aan de levensloop- en persoonsgerichte benadering, continuïteit én aan de functie van herstel in het totale sanctiebeleid.

Met name door creativiteit in het bedenken en realiseren van alternatieven voor opsluiting, het leveren van maatwerk, met perspectief op het verminderen van recidive en detentieschade kan de reclassering bijdragen aan volwaardiger vormen van vrijheidsbeperking. De reclassering is te zien als dé organisatie die verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging van vrijheidsbeperkende sancties.