Advies Coronascenario's doordacht

‘Coronascenario’s doordacht: Handreiking voor noodzakelijke keuzes’ bouwt voort op de scenariostudie Navigeren en anticiperen in onzekere tijden (WRR en KNAW, 2021). Deze rapportage is tot stand gekomen onder coördinatie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (projectcoördinator: Josta de Hoog), in nauwe samenwerking met de Gezondheidsraad, Raad van State, de Raad voor het Openbaar Bestuur en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Naast deze adviescolleges, werkten ook de Adviesraad Internationale Vraagstukken, de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie, het College voor de Rechten van de Mens, de KNAW (inclusief De Jonge Akademie), de Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad, de Raad voor Cultuur, de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en de Sociaal-Economische Raad (in de vorm van betrokkenheid kroonlid) mee aan deze studie.