Beleidsreactie Advies Risicotaxatie in de strafrechtstoepassing

Minister Weerwind bedankt de RSJ voor het advies "dat ons attendeert op de beperkingen van risicotaxatie en ons hier scherp op houdt". De minister onderschrijft de aanbeveling van de RSJ om zorg te dragen voor voldoende kennis en opleiding van actoren in de strafrechtsketen die risicotaxatie gebruiken. Dat geldt eveneens voor de aanbeveling van de RSJ om uiterst zorgvuldig om te gaan met het gebruik van statische (onveranderbare) factoren bij het inschatten van recidiverisico’s.

Ook vindt de minister het van belang om justitiabelen te informeren over het feit dat een risicotaxatie is uitgevoerd, in dié gevallen dat dit zonder hun medewerking is gebeurd. De minister onderschrijft de aanbeveling van de RSJ om de uitkomsten van risicotaxatierapporten met de betrokkenen te bespreken, zoals in de praktijk al in veel gevallen gebeurt.