Beleidsreactie Advies wijziging Verlofregeling TBS i.v.m. verruimen begeleid verlof vreemdelingen

De minister voor Rechtsbescherming heeft op 24 december 2021 laten weten dat hij het advies van de RSJ om de verlofmogelijkheden voor ter beschikking gestelde vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf verder te verruimen, niet overneemt. De reden hiervoor is dat hij de voorgestelde wijziging van de Verlofregeling TBS snel wil invoeren. Wel geeft de minister aan dat hij een verdere verruiming van de verlofmogelijkheden voor vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf wil onderzoeken en hier op een later moment over zal beslissen.