RSJ publiceert adviesprogramma 2024

Met welke adviesonderwerpen gaat de RSJ in 2024 aan de slag? Dat staat in het adviesprogramma 2024.

De RSJ adviseert op verzoek van de bewindspersonen van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast adviseert de RSJ op eigen initiatief.

In 2024 wordt onder andere op verzoek geadviseerd over de mogelijkheden om elektronisch toezicht toe te passen, zowel aan de voorkant als de achterkant van de strafrechtketen. Ook wordt op verzoek geadviseerd over rechtspositionele en ethische afwegingen bij de inzet van nieuwe vormen van technologie in de forensische zorg, veiligheidsrisico’s bij ouders in scheidingszaken en het belang van het kind bij een regeling voor meerouderschap- en gezag.

Op eigen initiatief zal de RSJ adviseren over de positie van vrouwen en meisjes binnen de strafrechtstoepassing. Hierbij zal de RSJ aandacht besteden aan de specifieke behoeften van vrouwen en meisjes en de beschikbaarheid van voorzieningen voor hen in het gevangeniswezen, de forensische zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen.

Het adviesprogramma 2024 is flexibel; gedurende het jaar kunnen prioriteiten in advisering veranderen door actuele vraagstukken en maatschappelijke ontwikkelingen. Op deze pagina is een overzicht van alle lopende adviestrajecten te vinden.