Bescherm het gezinsleven door de rechten van het kind centraal te stellen

Kamerlid Stoffer heeft de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (hierna: RSJ) benaderd met de vraag om een inhoudelijke reactie in te dienen op het  Voorstel van wet van het lid Stoffer houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot het opnemen in de Grondwet van een bepaling betreffende het gezin.

Gezien de taak van de RSJ voor wat betreft het adviseren op het terrein van jeugdbescherming, wil de RSJ graag reageren op deze openbare consultatie.

De RSJ ziet niet de noodzaak van een grondwettelijke bescherming van het gezin, gezien de bescherming die het internationale recht op dit moment al aan het familie- en gezinsleven van burgers biedt. Wil men toch een vorm van bescherming van het gezinsleven opnemen in de Grondwet dan ligt het volgens de RSJ meer voor de hand de rechten en belangen van het kind als uitgangspunt te nemen, door middel van een kinderrechten impactanalyse (‘kinderrechtentoets’) waaraan alle wetgeving en beleid die kinderen aangaan moeten worden getoetst. Bij een dergelijke kinderrechtentoets spelen de verantwoordelijkheid van ouders/opvoeders en de verplichting van de overheid ouders/opvoeders daarbij te ondersteunen ook een rol, maar staan de rechten van het kind centraal.