Wetsvoorstel kind, draagmoederschap en afstamming naar de Tweede Kamer

Op 4 juli 2023 is het wetsvoorstel kind, draagmoederschap en afstamming naar de Tweede Kamer gestuurd. In 2020 heeft de Afdeling advisering van de RSJ geadviseerd over het conceptwetsvoorstel en over de conceptregeling strafbaarstelling kinderkoop, dat onderdeel was van het conceptwetsvoorstel.

De RSJ is verheugd te zien dat in het wetsvoorstel een aantal belangrijke aanbevelingen uit onze adviezen is overgenomen. Zo is gekozen voor registratie van informatie met betrekking tot het draagmoederschap in een register en vermelding van de draagmoeder op de geboorteakte. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel wordt toegelicht dat het van belang is dat informatie over de draagmoeder vanaf jonge leeftijd met het kind wordt gedeeld, waardoor de ontstaansgeschiedenis van het kind onderdeel uit kan maken van zijn of haar identiteitsontwikkeling. De RSJ onderschrijft dit standpunt omdat afstammingskennis een belangrijk recht van het kind is.

Het wetsvoorstel introduceert daarnaast een specifieke strafbaarstelling van kinderkoop, in lijn met het advies van de RSJ hieromtrent. In het voorstelde artikel 151ca Wetboek van Strafrecht wordt het betalen voor de overdracht van het ouderschap of fysieke overdracht van het kind strafbaar gesteld. Daarnaast is in het tweede lid van dit artikel toegevoegd dat zogenaamde tussenpersonen eveneens strafbaar zijn.