Jaarverslag 2022: 'Hoe je omgaat met mensen in een afhankelijke positie zegt iets over de beschaving en het rechtsgevoel van een land.'

‘Humaan omgaan met mensen in een afhankelijke positie, zoals gedetineerden en kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel, is een belangrijk thema voor de RSJ. Want hoe je dat doet, zegt voor mij iets over de beschaving en het rechtsgevoel van een land’, zegt Han Moraal in het interview dat hij gaf voor het Jaarverslag over 2022. Het is de grondslag van alle adviezen die de Afdeling advisering van RSJ uitbrengt en van alle uitspraken die de Afdeling rechtspraak van de RSJ doet.

Vrouwe Justitia1
Beeld: ©RSJ

In dit jaarverslag leest u over de acht adviezen die de Afdeling advisering in 2022 uitbracht en de aanpak van de Afdeling rechtspraak om de aanhoudend hoge instroom van zaken het hoofd te bieden. Ook vindt u er interviews in terug met medewerkers en raadsleden die zich met hun collega’s inzetten voor de belangrijke taak van de RSJ: het toezien op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen door advies en rechtspraak.

We wensen u veel leesplezier.