Vrouwe Justitia1
Beeld: ©RSJ

RSJ Jaarverslag 2022

‘Humaan omgaan met mensen in een afhankelijke positie, zoals gedetineerden en kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel, is een belangrijk thema voor de RSJ. Want hoe je dat doet, zegt voor mij iets over de beschaving en het rechtsgevoel van een land’, zegt Han Moraal in het interview dat hij gaf voor het jaarverslag dat u op deze pagina vindt. Het is de grondslag van alle adviezen die de Afdeling advisering van RSJ uitbrengt en van alle uitspraken die de Afdeling rechtspraak van de RSJ doet.