Geen plaatsing in Beperkt Beveiligde Afdeling bij ontbreken betaalde arbeid, schorsingsverzoek toegewezen

De voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ heeft een schorsingsverzoek van een gedetineerde toegewezen. Een beslissing van de minister voor Rechtsbescherming om de gedetineerde geen extramuraal verlof toe te kennen omdat hij geen betaalde baan heeft, is in strijd met de wet.

Beeld: DJI

De minister heeft beslist een gedetineerde geen re-integratieverlof voor extramurale arbeid toe te kennen, omdat hij niet beschikt over een betaalde baan. Om die reden komt de gedetineerde niet in aanmerking voor plaatsing in de Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA).

Verzoek om beslissing te schorsen

De gedetineerde is het niet eens met deze beslissing en heeft bezwaar gemaakt. Daarnaast heeft hij de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ verzocht de beslissing te schorsen.

Volgens de gedetineerde is de beslissing in strijd met de wet, omdat voor het toekennen van re-integratieverlof voor extramurale arbeid een betaalde baan geen vereiste is.

Oordeel van de voorzitter

Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter van de beroepscommissie is de beslissing van de minister in strijd met de wet. Noch uit de Wet straffen en beschermen, de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden of de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, volgt immers dat voor het toekennen van re-integratieverlof voor extramurale arbeid – waarmee de gedetineerde in een BBA geplaatst kan worden – een betaalde baan vereist is.

Het schorsingsverzoek is daarom toegewezen, tot de minister op het bezwaar heeft beslist.

Lees de hele uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ.