RSJ past standaardbedragen tegemoetkomingen aan

De lijst met standaardbedragen voor tegemoetkomingen die de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) hanteert, wordt per 1 augustus 2021 aangepast.

De standaardbedragen voor tegemoetkomingen zijn te vinden op rsj.nl. Een overzicht van de nieuwe bedragen, vindt u hier.

Nieuwe bedragen

Bij het toekennen van een tegemoetkoming hanteert de RSJ standaardbedragen. Het overzicht wordt per 1 augustus 2021 aangevuld met nieuwe categorieën. Daarnaast zijn alle bedragen, die jarenlang – zonder enige vorm van inflatiecorrectie – werden gehanteerd, aangepast.

De RSJ zal de nieuwe bedragen met ingang van 1 augustus 2021 toepassen, ongeacht de vraag van wanneer de bestreden beslissing dateert.

Tegemoetkoming toekennen

Wanneer een beklag of beroep gegrond wordt verklaard, geldt als uitgangspunt dat de gevolgen van de bestreden beslissing ongedaan worden gemaakt. Als dat niet (volledig) mogelijk is, dan kan de beroepscommissie op grond van de wet een tegemoetkoming toekennen.

Dat betreft bij voorkeur een tegemoetkoming in natura, zoals een extra bezoekmoment. Als dat niet kan, kan er aanleiding zijn om een financiële tegemoetkoming toe te kennen. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor geleden ongemak. Voor een schadevergoeding staan andere wegen open.