RSJ: Wettelijke regeling draagmoederschap zeer wenselijk

De RSJ vindt een wettelijke regeling voor draagmoederschap in het belang van alle betrokkenen zeer wenselijk. Het voorliggende conceptwetsvoorstel kind, draagmoederschap en afstamming biedt hiervoor een mooie basis. De RSJ vraagt aandacht voor een aantal belangrijke verbeterpunten.

Draagmoederschap

Dat staat in het Advies conceptwetsvoorstel kind, draagmoederschap en afstamming, dat is uitgebracht aan de Minister voor Rechtsbescherming.

Verbeterpunten

Draagmoederschap raakt aan essentiële kwesties van het persoonlijk leven. Met het wetsvoorstel formuleert de overheid rechten en plichten voor burgers in de rol van draagmoeder en wensouder en waarborgt zij rechten voor kinderen.

Omdat plichten worden opgelegd die de vrijheid van burgers mogelijk beperken, is het essentieel dat deze goed worden gemotiveerd in de toelichting op de wet. De RSJ meent dat het wetsvoorstel met name op dit punt nog kan worden verbeterd.

In het advies van de RSJ staan tien concrete aanbevelingen om het wetsvoorstel en de memorie van toelichting te verbeteren. Zo adviseert de RSJ om in de memorie van toelichting te benadrukken dat de informatie over de draagmoeder op het vervolgblad van de geboorteakte, privé-informatie is voor het kind.

Daarnaast moet duidelijk worden onder welke omstandigheden en vanaf welk moment het kind de geboorteakte, met gegevens over de draagmoeder, in kan zien en hoe hierbij rekening wordt gehouden met zijn of haar groeiende autonomie.

Meer rechtszekerheid en duidelijkheid

De RSJ is gevraagd advies uit te brengen over het conceptwetsvoorstel kind, draagmoederschap en afstamming. Het doel van het wetsvoorstel is om de positie van de betrokkenen bij draagmoederschap beter te beschermen.

Een wettelijke regeling voor draagmoederschap geeft alle betrokkenen meer rechtszekerheid en rechtsbescherming dan tot nu toe het geval is. Met een regeling wordt voor het kind direct vanaf de geboorte duidelijk wie de juridische ouders zijn en wie de verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging en opvoeding op de lange termijn. Deze duidelijkheid en zekerheid is in het belang van het kind.