Korte detenties

Sinds enige jaren vraagt de RSJ aandacht voor het grote aandeel korte detenties in Nederland. Van de totale uitstroom betreft meer dan 50% een detentie tot vier weken, ongeveer 75% een detentie tot drie maanden en 85% een detentie tot zes maanden.

Het is lastig om gedetineerden in een korte periode goed voor te bereiden op een terugkeer in de samenleving. Een groot deel van de gedetineerden wordt niet bereikt met nazorg activiteiten. Tegelijkertijd levert het verblijf in een justitiƫle inrichting vaak detentieschade op voor de gedetineerde en diens omgeving. Ook brengt het schade voor de samenleving met zich mee als gevolg van het grotere recidiverisico.

De RSJ schreef een advies over korte detenties. In dit advies onderzoekt de RSJ of er mogelijkheden zijn om het aandeel korte detenties te verminderen, door na te denken over alternatieven. De RSJ gaat hierbij in op de verschillende strafrechtelijke modaliteiten.

Het advies Korte detenties nader bekeken is op 29 oktober 2021 gepubliceerd.

Contactpersoon: Marije Stoter, m.d.stoter@rsj.nl