Vacature: commissiesecretaris

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is een adviserend en rechtsprekend orgaan. De RSJ ziet door advies en rechtspraak toe op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen. De RSJ adviseert de minister van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd of ongevraagd over thema's die raken aan de verschillende RSJ-domeinen: gevangeniswezen, forensische zorg, reclassering en jeugd.

De Afdeling rechtspraak toetst als beroepsrechter beslissingen die zijn genomen over personen die een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel ondergaan: gedetineerden, tbs-gestelden en jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen. De afdeling rechtspraak van het secretariaat ondersteunt de Afdeling rechtspraak van de RSJ (45 Raadsleden) bij het uitvoeren van de rechtspraaktaak.

Voor de Afdeling rechtspraak is de RSJ op zoek naar een commissiesecretaris.

Jouw taken:

 • Je bestudeert en analyseert beroepschriften en processtukken.
 • Je signaleert mogelijke knelpunten die bij de behandeling van specifieke beroepszaken naar voren kunnen komen.
 • Je doet jurisprudentieonderzoek in het kader van specifieke beroepszaken en informeert commissieleden over de constateringen.
 • Je onderhoudt in het kader van de beroepsrechtspraak contacten met onder andere raadsleden, partijen en gemachtigden.
 • Je verzorgt de verslaglegging van wat ter zitting aan de orde komt ten behoeve van het latere concipiëren en uitwerken van (concept)uitspraken tijdens de zittingen en raadkameroverleggen.
 • Je bestudeert en analyseert wat er is besproken tijdens zittingen en raadkameroverleggen.
 • Je bestudeert en analyseert schriftelijke toelichtingen en reacties van partijen bij een schriftelijke afhandeling van beroepszaken.
 • Je concipieert en stelt conceptuitspraken op, op basis van schriftelijke toelichtingen en reacties of uit de zitting/raadkamer.
 • Je licht conceptuitspraken zo nodig nader toe aan commissieleden.
 • Je past op basis van de reacties van de commissieleden de conceptuitspraken aan en stelt definitieve uitspraken op.
 • Je handelt complexe klachtbrieven af.
 • Je concipieert uitspraken voor de voorzitter van de beroepscommissie in het kader van de behandeling van schorsingsverzoeken.
 • Je draagt zorg voor de verwerking van de (concept)uitspraak naar de definitieve uitspraak die aan partijen kan worden verzonden.
 • Je treedt op als vraagbaak en gesprekspartner voor de (schorsings)voorzitters rondom ontwikkelingen in het betreffende rechtsgebied.
 • Je houdt je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het werkveld, onder andere door middel van het bijhouden van jurisprudentie, literatuur, ontwikkelingen in de wetgeving en ontwikkelingen in wetenschappelijk onderzoek.
 • Je signaleert trends en knelpunten op het gebied van de vormen van beroepsrechtspraak waar de afdeling Rechtspraak mee te maken heeft.
 • Je informeert de medewerkers van het secretariaat over geconstateerde ontwikkelingen.
 • Je verricht, zowel op eigen initiatief als op aanvraag van raadsleden, onderzoek naar onderwerpen op het beroepsterrein van de Raad.
 • Je participeert in interne werkgroepen als het gaat om de inhoud van de rechtspraak en de procesgang binnen de afdeling Rechtspraak.

Functie-eisen

 • Afgeronde studie Nederlands recht. Ervaring in penitentiair rechterlijke functie.
 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Stevige persoonlijkheid, stressbestendig, analytisch, sterke analytische vaardigheden.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Flexibiliteit

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisniveau: schaal 11
 • Dienstverband: arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Aantal uren: 32-36 uur

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Werken bij de Rijksoverheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed.

Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Meer informatie en sollicitatieprocedure

Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Peter-Niek Plooij, coördinator Rechtspraak bij de RSJ via 06-48100292. Meer weten over de sollicitatieprocedure? Bel dan met Carmelita Oedietram, adviseur bedrijfsvoering, via 06-52877153

Reageren kan tot en met 26 februari a.s. via Werken voor Nederland.