Jurisprudentie

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) vindt het belangrijk om transparant te zijn. Om die reden is een (uitgebreide) selectie van uitspraken terug te vinden in de zogenoemde jurisprudentiedatabank. Bijzondere uitspraken, die voor wat betreft de inhoud voor de jurisprudentie van belang zijn, worden daarnaast wordt opgenomen in zogenoemde jurisprudentiebulletins.

De RSJ toetst aan de wet (m.n. de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Jeugdwet) en aan de redelijkheid en billijkheid.