Jurisprudentie

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) vindt het belangrijk om transparant te zijn. Om die reden zijn uitspraken terug te vinden in de zogenoemde jurisprudentiedatabank. Een selectie van deze uitspraken wordt opgenomen in zogenoemde jurisprudentiebulletins.

De RSJ toetst aan de wet (m.n. de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiƫle jeugdinrichtingen en de Jeugdwet) en aan de redelijkheid en billijkheid.

Uitspraken van de RSJ vanaf 2002 zijn terug te vinden in de jurisprudentiedatabank. Daarnaast publiceert de RSJ jurisprudentiebulletins waarin een selectie van uitspraken is opgenomen die voor wat betreft de inhoud voor de jurisprudentie van belang zijn. Alle uitspraken uit de bulletins zijn terug te vinden in de jurisprudentiedatabank onder 'Bijzondere uitspraken'.