de cel in gaan met cipier
Beeld: ©RSJ

RSJ pleit voor meer rechtsgelijkheid bij tijdelijke maatregelen en oplossingen voor de lange termijn

Op 29 maart 2024 ontving de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) het verzoek om te adviseren over de Regeling tot wijziging van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (Rtvi) in verband met capaciteitsproblemen in het gevangeniswezen.

In de regeling worden twee tijdelijke maatregelen voorgesteld om de capaciteitsproblemen binnen het gevangeniswezen te verlichten. De druk op de capaciteit is hoog vanwege gebrek aan personeel. Met deze toevoeging worden de criteria voor plaatsing op een beperkt beveiligde afdeling (BBA) in het kader van re-integratieverlof verruimd. Daarnaast wordt aan bepaalde gedetineerden aan het eind van hun detentieperiode, onder voorwaarden, verlof onder elektronisch toezicht verleend. Beide maatregelen hebben tot doel de doorstroom van gedetineerden binnen penitentiaire inrichtingen (PI’s) te bevorderen en daarmee meer cellen op reguliere afdelingen beschikbaar te krijgen. Naast aanbevelingen gericht op het waarborgen van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid bij deze tijdelijke maatregelen, vraagt de RSJ aandacht voor oplossingen voor de lange termijn.

De RSJ beveelt de minister voor Rechtsbescherming aan:

  • De maatregelen gelijkelijk in iedere PI toe te passen en in beginsel op elke gedetineerde om rechtsongelijkheid te voorkomen;
  • Een overgangsfase op te nemen voorafgaand aan de beëindiging van de maatregelen in het kader van rechtszekerheid;
  • De huidige v.i.-regeling en de maximering van de v.i. uit de Wet straffen en beschermen te herzien om op lange termijn voldoende capaciteit te behouden;
  • Het huidige taakstrafverbod ex artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht te herzien om korte detenties te voorkomen en blijvend meer capaciteit te creëren;
  • Elektronische detentie als zelfstandige hoofdstraf te formaliseren om het aantal detentiestraffen (tot in elk geval één jaar) te verminderen.

Klik op de link hierboven om het advies in te zien.