Terugkeer naar land van herkomst
Beeld: ©rsj

Advies Inzet van ervaringsdeskundigheid bij de reclassering

De ervaringen met de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de reclassering zijn veelbelovend. Dat concludeert de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in het advies Inzet van ervaringsdeskundigheid bij de reclassering. Kansen en knelpunten. Dit advies is op 25 januari 2024 aan de minister voor Rechtsbescherming uitgebracht.

Reclasseringscliënten blijken het contact met ervaringswerkers als laagdrempelig en vertrouwd te ervaren. Ervaringswerkers kunnen cliënten motiveren en ondersteunen, bovendien laten zij zien dat verandering mogelijk is. Zo geven zij cliënten hoop en perspectief.

Al met al lijkt hiermee sprake van een toegevoegde waarde van de inzet van ervaringsdeskundigheid in de praktijk. Daarom adviseert de RSJ verder te gaan met de inzet van ervaringswerkers in (pilot)projecten binnen de reclassering.

Omdat er nog weinig feitenmateriaal beschikbaar is dat deze toegevoegde waarde kan onderbouwen, adviseert de RSJ de verdere activiteiten op dit gebied te monitoren door middel van gedegen onderzoek.

Tot slot gaat de RSJ in het advies in op enkele voorwaarden voor de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de reclassering. Een daarvan is dat de ervaringswerker op voldoende afstand van zijn eigen problematiek staat. Een andere voorwaarde is dat de ervaringswerker zich houdt aan regels over het melden van een overtreding van afspraken en (bijzondere) voorwaarden door de cliënt.