Strafrecht
Beeld: ©RSJ

Advies conceptbesluit wijziging Penitentiaire maatregel en Besluit politiegegevens

De nieuwe maatregelen ter bestrijding van de voortzetting van ernstige georganiseerde criminaliteit vanuit detentie kunnen alleen gerechtvaardigd worden op grond van het gevaar dat van de gedetineerde uitgaat. Daarom adviseert de RSJ deze maatregelen niet generiek toe te passen op alle gedetineerden in de extra beveiligde inrichting (EBI) en op een afdeling voor intensief toezicht (AIT) van een penitentiaire inrichting. Daarnaast moet de regeling van de onderbreking van het gesprek tussen de gedetineerde en de rechtsbijstandverlener op grond van visueel toezicht, beter uitgewerkt en toegelicht worden. De regeling van het vier ogen-principe bij de geestelijke verzorging zou ruimte moeten laten voor een uitzondering op de eis dat de geestelijk verzorgers van dezelfde denominatie zijn.

Dit adviseert de RSJ in zijn advies over de conceptregeling wijziging Penitentiaire maatregel en Besluit politiegegevens dat op 31 oktober 2023 is uitgebracht aan de minister voor Rechtsbescherming.

In de wijziging van de Penitentiaire beginselenwet ter bestrijding van de voortzetting van ernstige georganiseerde criminaliteit vanuit detentie worden beperkende maatregelen ingevoerd voor alle gedetineerden in de EBI en op een AIT van een penitentiaire inrichting. Deze maatregelen worden in de wijziging van de Penitentiaire maatregel uitgewerkt. De maatregelen gaan over:

  • het visueel toezicht op het contact van een gedetineerde met een rechtsbijstandverlener;
  • de beperking van het aantal rechtsbijstandverleners waarmee vertrouwelijk contact mag plaatsvinden per gedetineerde tot in beginsel twee en
  • het werken in koppels door medisch hulpverleners en geestelijk verzorgers (vier ogen-principe).

Klik op de bovenstaande link om naar het volledige advies te gaan.