Levenslange straf
Beeld: ©RSJ

Advies vormgeving van de levenslange gevangenisstraf tot aan het moment van de herbeoordeling

Vorig jaar heeft de minister aangekondigd de gratieprocedure voor levenslanggestraften te vervangen door een rechterlijke toets. Ook ten aanzien van de periode voorafgaand aan deze herbeoordeling worden verbeteringen voorbereid. In dat kader heeft de minister voor Rechtsbescherming de RSJ gevraagd te adviseren over verschillende aspecten van de levenslange gevangenisstraf voorafgaand aan het moment van herbeoordeling. Dat betreft onder meer de manier waarop de detentie wordt ingevuld, de duur van de re-integratiefase en de beslissing over toelating tot de re-integratiefase.

Het advies dat de RSJ naar aanleiding hiervan aan de minister voor Rechtsbescherming heeft aangeboden, kunt u hieronder openen.