Advies Wetsvoorstel alcoholmeter

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) vindt de alcoholmeter een waardevolle toevoeging aan de bestaande mogelijkheden om een alcoholverbod te handhaven. Wel adviseert de RSJ het wetsvoorstel dat er nu ligt op enkele punten te verhelderen en/of beter uit te werken.

In het advies Wetsvoorstel alcoholmeter aan de minister van Justitie en Veiligheid gaat de RSJ in op het wetsvoorstel dat er nu ligt.

Alcoholmeter waardevolle toevoeging

Het wetsvoorstel alcoholmeter regelt dat de alcoholmeter, die via een enkelband continu het alcoholgebruik meet, verplicht kan worden ingezet als middel om te controleren of een verdachte of veroordeelde aan wie een alcoholverbod is opgelegd zich aan dat verbod houdt.

De strafrechter kan een alcoholverbod als bijzondere voorwaarde opleggen. Of iemand zich hieraan houdt, wordt momenteel gecontroleerd door middel van verplichte bloed- en urinecontroles. Op dit moment is de toepassing van de alcoholmeter als controlemiddel voor het alcoholverbod alleen mogelijk als de justitiabele daarmee instemt.

De RSJ vindt de alcoholmeter een waardevolle toevoeging aan de bestaande mogelijkheden om een alcoholverbod te handhaven. De alcoholmeter kan het toezicht op het alcoholverbod verbeteren en biedt de justitiabele, in vergelijking met verplichte bloed- en urinecontroles, meer bewegingsvrijheid en minder beperkingen. De RSJ beschouwt de alcoholmeter als een ingrijpend controlemiddel en vindt het daarom een goede zaak dat de inzet van de alcoholmeter wettelijk wordt geregeld.

In het advies doet de RSJ enkele aanbevelingen om het wetsvoorstel te verbeteren:

  • Formuleer zowel de doelstellingen als de verwachte effecten in de toelichting bij het wetsvoorstel preciezer en voorzichtiger. Maak daarbij een duidelijk onderscheid tussen de effectiviteit van de alcoholmeter als controlemiddel en de effecten ervan op gedrag;
  • Leg in de toelichting duidelijker uit voor welke doelgroep en op basis van welke criteria de alcoholmeter als controlemiddel wordt gekozen;
  • Bevorder dat beide controlemiddelen, zowel de alcoholmeter als bloed- en urinecontroles, worden opgenomen in het vonnis, zodat de reclassering de ruimte heeft om de intensiteit en frequentie van alcoholcontroles op en af te schalen.