Vreemdelingen in JJI's
Beeld: ©rsj

Advies Nota van wijziging bij novelle bij de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

De Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing jeugdbescherming (hierna: de RSJ) heeft een advies uitgebracht over de Nota van wijziging bij de novelle bij de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (voorstel Wtvb).

De RSJ is in dit advies ingegaan op:

- Het creëren van een grondslag voor de bevoegdheid van de minister voor Rechtsbescherming om in uitzonderlijke omstandigheden, zoals bij een pandemie, voor ten hoogste drie maanden af te wijken van het aantal uren dat de vreemdeling vrij mag bewegen in de inrichting en recht heeft op dagbesteding en bezoek, en

- Het recht van de vreemdeling op verblijf in de buitenlucht gedurende afzondering onder het verblijfs- en beheersregime.

Hieronder vindt u het advies en de samenvatting ervan terug.