jongere achter tralies
Beeld: ©rsj

RSJ reageert op initiatiefwetsvoorstel Aanscherping EBI- en AIT-regime

De Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (hierna: RSJ) heeft kennisgenomen van het Voorstel van wet tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met de toevoeging van een regeling ter aanscherping van het regime in extra beveiligde inrichtingen en afdelingen intensief toezicht (Wet Aanscherping EBI- en AIT-regime).

Aangezien de RSJ recent drie adviezen op dit terrein heeft uitgebracht, ziet de RSJ niet de noodzaak om opnieuw te adviseren. Wel brengt de RSJ door middel van een reactie op de openbare internetconsultatie graag een aantal van de eerder geformuleerde uitgangspunten onder de aandacht.

Deze reactie kunt u hieronder inzien.