Artikel in Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht: Kind in de politiecel

Het Tijdschrift voor Familie- en Jeugrecht publiceerde in februari 2020 dit editorial naar aanleiding van het RSJ-advies Minderjarigen in een politiecel.