Verkenning doorontwikkeling sanctiestelsel en -toepassing

Mede naar aanleiding van het RSJ advies over korte detenties heeft de Minister het WODC onderzoek laten doen naar de effecten van korte vrijheidsstraffen op het bereiken van de drie strafdoelen: speciale preventie, generale preventie en vergelding. Daarnaast heeft de Minister samen met de strafrechtketen en de wetenschap een verkenning uitgevoerd naar een doorontwikkeling van het sanctiestelsel en de sanctietoepassing, met als doel om het straffen op maat te verbeteren. Een van de ontwikkellijnen is het uitbreiden van het instrumentarium van de rechter. Mogelijkheden die de Minister hiervoor onder meer noemt, zijn het verhogen van het maximum uur taakstraf, het toevoegen van zorg en leer-elementen aan de taakstraf en vaker een taakstraf bij recidive.