Jaarverslag RSJ 2023: een jaar van reflectie, maar ook van vooruitkijken

In 2023 bestond de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming 70 jaar. Een jubileumjaar waarin werd geconstateerd dat veel veranderd is, en er ook nog veel wensen zijn voor de toekomst.

Maar dat is natuurlijk niet het enige dat de RSJ in 2023 deed, want ook het ‘normale werk’ ging door. Zo bracht de Afdeling advisering elf adviezen en twee reacties op initiatiefwetsvoorstellen uit, en behandelde de Afdeling rechtspraak bijna 6400 beroepszaken en schorsingsverzoeken. Daarnaast breidden we de formatie van het secretariaat uit om de toenemende instroom aan zaken het hoofd te bieden.

U leest erover in de interviews en verslagen in het jaarverslag 2023 dat u hieronder kunt openen.