Beleidsreactie Advies Levenslang herzien

De minister voor Rechtsbescherming heeft op 8 juni laten weten dat hij de herbeoordelingsprocedure voor levenslanggestraften wil aanpassen. Daarmee volgt hij het advies van de RSJ om deze herbeoordeling bij de rechter te leggen. Die rechterlijke toets gaat samen met een nieuw in te voeren mogelijkheid tot voorwaardelijke invrijheidstelling voor levenslanggestraften (v.i.).

Daarnaast kondigt de minister aan te onderzoeken hoe de resocialisatiemogelijkheden tijdens detentie kunnen worden verbeterd. Daarover wordt de RSJ later geconsulteerd.