Beleidsreactie Advies adolescentenstrafrecht

De minister voor Rechtsbescherming heeft op 26 november 2021 gereageerd op het advies van de RSJ. De minister geeft aan dat het advies betrokken wordt bij het voorstel het adolescentenstrafrecht te optimaliseren (verschijnt vóór zomer 2022) en bij de resultaten van het onderzoek naar de strafmaat jeugd (zomer 2022).

De minister wijst de aanbeveling artikel 77b Sr te schrappen af en houdt vast aan het voorbehoud van Nederland bij het Kinderrechtenverdrag. Hij wil de mogelijkheid behouden 16- en 17-jarigen in bepaalde uitzonderingsgevallen volgens het volwassenenstrafrecht te berechten.