RSJ publiceert twee adviezen en het jurisprudentiebulletin

Met deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de RSJ. Er zijn twee adviezen op eigen initiatief gepubliceerd, de Afdeling rechtspraak deed diverse bijzondere uitspraken en er is een nieuw logo en een nieuwe website gelanceerd. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

De RSJ wenst u alvast fijne feestdagen en alle goeds voor 2020!

RSJ publiceert advies Spanning in detentie

Diverse ontwikkelingen in het gevangeniswezen zetten de ambitie van de Minister om gedetineerden op een juiste manier te re-integreren onder spanning. Ook dienen gedetineerden meer klachten in, waardoor het stelsel van beklag en beroep verstopt raakt, staat in het RSJ-advies Spanning in detentie.

Advies Spanning in detentie

Afbeelding Sander Dekker en Frederieke Leeflang

RSJ en RVS: Helder onderscheid nodig tussen vrijwillige jeugdzorg en jeugdbescherming

In de praktijk van de vrijwillige jeugdzorg is door onheldere beleidskaders niet meer duidelijk of er sprake is van vrijwillige hulp of gedwongen hulp (jeugdbescherming). Het is noodzakelijk dat dit onderscheid weer duidelijk wordt, staat in het advies Intensieve vrijwillige hulp, dat de RSJ samen met de RVS heeft gepubliceerd.

Advies Intensieve vrijwillige hulp

Bijzondere uitspraken in jurisprudentiebulletin

Beroepscommissies van de RSJ hebben de afgleopen periode weer diverse bijzondere uitspraken gedaan. Deze zijn gebundeld in het jurisprudentiebulletin.

Jurisprudentiebulletins 2019

Adviesprogramma 2020

De Afdeling advisering van de RSJ is verantwoordelijk voor het samenstellen en uitvoeren van het adviesprogramma. Het adviesprogramma 2020 is aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid. Nieuwe ontwikkelingen of tussentijdse adviesaanvragen kunnen ervoor zorgen dat het adviesprogramma wordt bijgesteld.

Om het flexibele karakter te onderstrepen, worden op de RSJ website de adviezen gepresenteerd die lopen of binnenkort worden opgepakt.

Adviesprogramma

RSJ lanceert nieuw logo

De RSJ lanceerde begin november een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Dit alles kunt u zien op de vernieuwde website van de RSJ.

RSJ lanceert nieuw logo

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u stellen door een e-mail te sturen naar info@rsj.nl.