Directeur verantwoordelijk voor veiligheidstoezicht tijdens medische behandeling justitiabele buiten de inrichting

De RSJ heeft op 20 juni 2024 een advies uitgebracht over een wijziging van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, de nieuwe Regeling voor de procedure van het verlenen van strafonderbreking en de Regeling vervoer van justitiabelen in verband met een medische behandeling buiten de inrichting of instelling.

De wijziging van de Regeling vervoer van justitiabelen houdt in dat de aanwezigheid in de behandel- of spreekkamer van een medewerker belast met de beveiliging dringend noodzakelijk moet zijn. Daarbij worden de belangen van de justitiabele afgewogen tegen veiligheidsbelangen. De RSJ adviseert de regeling van de besluitvorming over het veiligheidstoezicht tijdens een medische behandeling van een justitiabele buiten de inrichting of instelling aan te passen. Niet het hoofd van de Dienst Vervoer en Ondersteuning maar de directeur van een inrichting of het hoofd van een instelling is verantwoordelijk voor het toezicht bij medisch onderzoek, ook als dit buiten de inrichting of instelling plaatsvindt.

De RSJ ziet geen aanleiding nader te adviseren over de regeling voor strafonderbreking. De bevoegdheid tot het verlenen van strafonderbreking voor bepaalde en onbepaalde tijd wordt inmiddels op een hoger niveau, in een uitvoeringsbesluit, geregeld en de RSJ heeft al eerder hierover geadviseerd.