RSJ start met strategisch meerjarenprogramma: geeft u input?

Wij doen een oproep aan professionals en andere betrokkenen uit de detentiepraktijk, forensische zorg, reclassering en het jeugdveld om mee te denken over mogelijke adviesonderwerpen voor ons strategisch meerjarenprogramma.

De RSJ adviseert de bewindspersonen van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toepassing en uitvoering van beleid en wet- regelgeving op het gebied van de strafrechtstoepassing en binnen het brede jeugdveld. De RSJ doet dit op verzoek en op eigen initiatief. Voor adviezen op eigen initiatief, wordt dit jaar de overstap gemaakt naar een strategisch meerjarenprogramma in plaats van een jaarlijks adviesprogramma. En daarvoor vraagt de RSJ nu uw input!

Klik hier voor het volledige adviesprogramma van 2024.

Totstandkoming strategisch meerjarenprogramma
In dit nieuwe strategisch meerjarenprogramma duiden we de grote lijnen waarlangs wij onze ongevraagde adviezen uitbrengen. We streven ernaar met actuele, betekenisvolle en effectieve adviezen bij te dragen aan de ontwikkeling van beleid, wet- en regelgeving met doorwerking in de praktijk.

Het adviesprogramma komt tot stand op basis van inbreng van binnen en buiten de RSJ. Wij letten daarbij op ontwikkelingen in de praktijk en in beleid, wet- en regelgeving die een reden kunnen geven om te adviseren. Werkbezoeken, periodieke overleggen met stakeholders en signaleringen in de rechtspraak van de RSJ vormen daarbij belangrijke informatiebronnen.

Geeft u input?
Graag bieden wij betrokkenen binnen ons werkveld de mogelijkheid om mee te denken. Zo hopen wij informatie op te halen bij personen en instanties die wij niet als vanzelfsprekend spreken.

Via het onderstaande formulier kunt u uw schriftelijke suggestie(s) insturen. Reageren is mogelijk tot 14 juni aanstaande. Wij streven ernaar het nieuwe strategische meerjarenprogramma eind 2024/begin 2025 te publiceren.

De RSJ mag mij benaderen als er een toelichting nodig is naar aanleiding van mijn bijdrage:(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Via diverse kanalen vragen we burgers, experts en stakeholders hun kennis en ervaring met ons te delen. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)