Bezoek aan congres WHO over geestelijke gezondheid en welzijn in detentie

De RSJ is met een afvaardiging van twee raadsleden, twee secretarissen en twee adviseurs goed vertegenwoordigd op het congres van de World Health Organization Europa over geestelijke gezondheid en welzijn in detentie.

Een belangrijk onderwerp. Niet alleen voor de gedetineerde, maar ook voor de veiligheid van de samenleving. Er wordt veel kennis uitgewisseld over hoe in Europa naar de geestelijke gezondheid van gedetineerden wordt gekeken: over wat al wordt gedaan, maar ook zeker over wat nog moet gebeuren.

Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de minderheden in detentie, zoals vreemdelingen in bewaring, jeugdigen en vrouwen en meisjes in detentie. Over deze laatste groep brengt de RSJ later dit jaar een advies uit.

Het congres werd georganiseerd door het @NIFP samen met andere onderdelen van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.