Opstapeling van beslissingen past niet bij bedoeling Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden

Een gedetineerde heeft beklag ingesteld tegen de beslissing van de directeur van de PI Heerhugowaard om hem gedurende drie maanden niet in aanmerking te laten komen voor plaatsing in het plusprogramma. De directeur heeft die beslissing genomen, terwijl de gedetineerde als gevolg van een eerdere beslissing al was uitgesloten van promotie. Die handelwijze past niet bij de bedoeling van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (de Regeling). Het beroep en het beklag worden daarom gegrond verklaard. Er wordt geen tegemoetkoming aan de gedetineerde toegekend.

Toelichting

De gedetineerde verbleef in het basisprogramma. Hij is wegens ontoelaatbaar gedrag, te weten het vinden van een telefoon, bij beslissing van 6 augustus 2021 uitgesloten van promotie voor de duur van zes weken (beklagonderdeel b). Op 10 augustus 2021 heeft de directeur wegens ontoelaatbaar gedrag van klager - het opnieuw aantreffen van een telefoon in zijn cel en vermoeden van voortgezet crimineel handelen in detentie - besloten klager uit te sluiten van promotie voor de duur van drie maanden. De beroepscommissie komt tot de conclusie dat deze handelswijze niet past bij de bedoeling van de Regeling. Wanneer een beslissing is genomen om een gedetineerde niet in aanmerking te laten komen voor promotie van het plusprogramma, vindt het eerstvolgende beoordelingsmoment na voltooiing van die periode plaats. De directeur kan op dat moment het gedrag van de gedetineerde in de afgelopen periode beoordelen. Dat geldt dus ook voor het ontoelaatbare gedrag dat deze gedetineerde op 9 augustus 2021 heeft vertoond.

Het beroep dat gaat over het opleggen van een disciplinaire straf wegens het aantreffen van de telefoon op 9 augustus 2021 (beklagonderdeel a) is ongegrond verklaard.

Lees de uitspraak hier: RSJ 21/23740/GA, 31 oktober 2022, beroep