Schorsingsverzoeken tegen het zonder toestemming filmen in de PI afgewezen

Acht gedetineerden in de PI Nieuwegein hebben een schorsingsverzoek ingediend tegen het, zonder toestemming, maken van camerabeelden voor een televisieprogramma. De schorsingsvoorzitter heeft de verzoeken afgewezen.

Cameraploeg

Op 24 juni 2022 heeft een cameraploeg van een televisiezender in de PI Nieuwegein opnames gemaakt van de werkwijze van de Dienst Vervoer & Ondersteuning, waarbij de inzet van het Landelijke Bijzondere Bijstandsteam (LBB) centraal stond. Hierbij is gefilmd hoe het LBB inspecties uitvoert in cellen of ruimtes waar gedetineerden komen.
De gedetineerden zijn het daar niet mee eens en hebben beklag ingesteld en een schorsingsverzoek gedaan. Volgens de gedetineerden zijn ze gefilmd door de cameraploeg, terwijl hiervoor geen toestemming is gegeven. Hierdoor is hun privacy geschonden. De gedetineerden willen ook dat de camerabeelden worden verwijderd.
De directeur is het daar niet mee eens en stelt dat er geen sprake is van schending van de privacy. Gedetineerden en hun eigendommen zullen altijd onherkenbaar en onherleidbaar in beeld worden gebracht. Verder worden de beelden beoordeeld door de Dienst Justitiƫle Inrichtingen en het hoofd beveiliging van de PI Nieuwegein voordat de uitzending op televisie komt.

Het oordeel van de voorzitter

Het filmen door de cameraploeg was op 24 juni 2022 en vindt nu niet meer plaats. Om die reden hebben de gedetineerden in zoverre geen belang meer bij een toewijzing van het verzoek. Voor zover de gedetineerden willen dat de gemaakte camerabeelden worden verwijderd, oordeelt de voorzitter dat de gedetineerden geen belang hebben bij een schorsing omdat dit niet kan leiden tot het verwijderen van de camerabeelden. De voorzitter is op grond van de wet niet bevoegd om de directeur op te dragen een nieuwe beslissing te nemen of te bepalen dat deze uitspraak daarvoor in de plaats treedt.


Lees een van de uitspraken hier RSJ 30 juni 2022, 22/28067/SGA