Verbod uitreiken berichten via eMates overstijgt voorlopig oordeel schorsingsvoorzitter

De voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ heeft het schorsingsverzoek van een gedetineerde tegen een verbod op het uitgereikt krijgen van berichten via eMates afgewezen.

Beeld: ©ANP

eMates

De minister voor Rechtsbescherming heeft de berichtenservice van eMates per 28 maart 2022 opgeschort (Kamerbrief 24 maart 2022) in verband met een onderzoek. eMates is een digitale berichtenservice waarbij tegen betaling e-maildiensten worden aangeboden aan personen die met gedetineerden willen communiceren.

Na het opschorten van de berichtenservice is door eMates een werkwijze aangenomen, waarbij zij (nieuw) digitaal ontvangen berichten uitprinten en per reguliere post naar de PI sturen, met de bedoeling deze berichten vervolgens te laten uitreiken aan gedetineerden. De Dienst Justitiƫle Inrichtingen heeft eMates gevraagd hiermee te stoppen en de PI's de opdracht gegeven de (uitgeprinte) post van eMates niet uit te reiken.

De gedetineerde is het daar niet mee eens en heeft beklag ingesteld en een schorsingsverzoek gedaan. Volgens de gedetineerde gaat het hier om een beslissing van de directeur en is hij ontvankelijk in zijn beklag en schorsingsverzoek. De directeur, vertegenwoordigd door de landsadvocaat, is het daar niet mee eens en stelt dat sprake is van een algemene, voor alle gedetineerden geldende regel, waardoor de gedetineerde niet-ontvankelijk is in zijn schorsingsverzoek.

Het oordeel van de voorzitter

De vraag of in dit geval sprake is van een beslissing van de directeur (op grond van artikel 60 van de Penitentiaire beginselenwet) of van een voor alle gedetineerden geldende algemene regel en, zo ja, of deze algemene regel in strijd is met hogere wet- of regelgeving ligt voor het eerst voor.

Deze vraag vraagt een inhoudelijke beoordeling die het voorlopige oordeel van de voorzitter overstijgt. Dit zal dus in de bodemprocedure aan de orde moeten komen. De voorzitter wijst het schorsingsverzoek daarom af.

Lees de hele uitspraak: RSJ 20 april 2022, 22/26892/SGA