Wijziging mailadres zaaksysteem RSJ

De Afdeling rechtspraak van de RSJ maakt - bij het verzenden van mail vanuit het zaaksysteem -met ingang van 1 april 2022 geen gebruik meer van het mailadres ‘no-reply@decosasp.com’ maar van de mailadressen ‘beroepen@rsj.nl’ voor beroepszaken of ‘schorsingen@rsj.nl’ voor schorsingszaken.

RSJ logo

In het zaaksysteem van de RSJ werd tot voor kort gebruik gemaakt van het mailadres 'no-reply@decosasp.com'. Een aantal keer is door ketenpartners, met name advocaten, teruggekoppeld dat die mail in een spambox (ongewenste mail) is beland. Met het gebruik van de mailadressen 'beroepen@rsj.nl' en 'schorsingen@rsj.nl' zou dat probleem verholpen moeten zijn.