Inspiratiebundel over jongeren en hun toekomst

Veertien adviesraden voor de regering en het parlement werken samen aan een inspiratiebundel met als thema: jongeren en het zorgen voor hun morgen. Het woord zorgen staat daarin centraal.

Zorgen over de toekomst, maar vooral zorgen voor een (mooie) toekomst. De adviesraden maken zich zorgen over de huidige en toekomstige jonge generaties (0 – 27 jaar) en hun toekomst. Die zorgen zijn tijdens de coronacrisis in veel gevallen alleen maar versterkt. De adviesraden belichten deze zorgen vanuit verschillende invalshoeken over de domeinen waarop zij adviseren.

Tegelijkertijd willen zij met deze bundel ook een positief geluid laten horen, door te enthousiasmeren en inspireren om met de toekomst én met jongeren aan de slag te gaan. De raden hebben daarvoor kinderen en jongeren met verschillende achtergronden betrokken bij de totstandkoming van de bundel. De bundel wordt naar verwachting medio mei gepubliceerd en aangeboden aan het kabinet.

Deelnemende organisaties: Sociaal-Economische Raad; Nederlandse Sportraad; Raad voor Volksgezondheid & Samenleving; Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid; Raad voor het Openbaar Bestuur; Raad voor de leefomgeving en infrastructuur; Gezondheidsraad; Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie; Adviesraad Migratie; Raad voor Cultuur; Raad voor Dierenaangelegenheden; College ICT-toetsing. Daarnaast is er op verzoek van de Onderwijsraad ook een bijdrage van vier jongerenonderwijsorganisaties, namelijk: het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Landelijke studentenvakbond en Interstedelijk Studenten Overleg.