Gevangenisdirecteur moet op verzoek foto mét hoofddoek gebruiken op gedetineerdenpas en buitenkant van de cel

De beroepscommissie van de RSJ is van oordeel dat de directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Ter Peel op verzoek een foto mét hoofddoek had moeten gebruiken van een gedetineerde die in de PI ook altijd een hoofddoek heeft gedragen. Dit geldt voor de foto op haar gedetineerdenpas en voor de foto aan de buitenkant van haar cel.

De gedetineerde had verzocht om een foto mét hoofddoek te gebruiken, maar de directeur beriep zich op een handleiding van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Daarin staat voorgeschreven dat een foto zonder hoofddoek moet worden gemaakt.

De beroepscommissie oordeelt dat het maken van die foto niet in strijd is met het EVRM en ook niet onredelijk of onbillijk. De foto mag vervolgens wel gebruikt worden in het digitale dossier van de gedetineerde, maar, als zij daarom vraagt, niet op haar gedetineerdenpas en aan de buitenkant van haar cel.

Foto op gedetineerdenpas en buitenkant van de cel

De foto zonder hoofddoek deed volgens de directeur ‘afbreuk aan de herkenbaarheid’ van de gedetineerde, omdat zij in de inrichting altijd een hoofddoek heeft gedragen. De foto op haar gedetineerdenpas en aan de buitenkant van haar cel was bovendien ook zichtbaar voor medegedetineerden. De handleiding van de DJI leidt er niet toe dat de foto ook op die plekken zou moeten worden gebruikt. De beroepscommissie vindt het gelet hierop onredelijk en onbillijk dat de directeur het verzoek van de gedetineerde op deze punten niet heeft gehonoreerd.

De beklagcommissie had het beklag van de gedetineerde al gegrond verklaard. De directeur had tegen die beslissing beroep ingesteld bij de RSJ. Dat beroep is dus ongegrond verklaard, voor zover het de foto op de gedetineerdenpas en aan de buitenkant van de cel betreft. Die klachten blijven gegrond. Het beroep is gegrond verklaard, voor zover het de foto in het digitale dossier betreft. Die klacht wordt alsnog ongegrond.

Lees de hele uitspraak: RSJ 28 maart 2022, 21/20547/GA