Ook onbegeleid en transmuraal verlof nodig voor vreemdelingen in de tbs

De RSJ is positief over de voorgestelde verruiming van begeleid verlof voor ter beschikking gestelde vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf. Tegelijkertijd vindt de RSJ dat verdergaande verlofmogelijkheden nodig zijn om de problematiek van vreemdelingen in de tbs effectief aan te pakken.

Beeld: ©ANP

De RSJ heeft op 29 juli 2021 advies uitgebracht over het voornemen van de demissionair minister voor Rechtsbescherming de 'Verlofregeling TBS' te wijzigen. De voorgestelde wijzigingen gaan over het verruimen van de mogelijkheden voor begeleid verlof voor vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf.

Verdergaande verlofmogelijkheden noodzakelijk

Op dit moment kan begeleid verlof alleen worden aangevraagd als dit noodzakelijk is voor het vertrek uit Nederland. De voorgestelde verruiming van het begeleid verlof is een stap in de goede richting om de behandeling en resocialisatie van vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf te bevorderen. Ook kan het bijdragen aan het realiseren van terugkeer naar het land van herkomst.

Toch is de RSJ van mening dat ook onbegeleid en transmuraal verlof nodig zijn om uitzichtloze situaties door stagnerende behandelingen te voorkomen en repatriƫring te bevorderen. Dit sluit aan bij het eerdere RSJ-advies Vreemdelingen in de tbs waarin de RSJ stelt dat verdergaande verlofmogelijkheden de enige mogelijkheid zijn om de patstelling tussen strafrecht en vreemdelingenrecht te doorbreken.

Het verlenen van verlof maakt het mogelijk de behandeling verder te brengen en de tbs-maatregel uit te voeren. Het succesvol doorlopen van de opeenvolgende verlofstappen, maakt het bovendien gemakkelijker een vervolgvoorziening in het land van herkomst te vinden. Dit bevordert de repatriƫring en daarmee de uitstroom uit de tbs.

De RSJ doet in het advies twee aanbevelingen over het voornemen om het begeleid verlof voor vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf te verruimen:

  • Verruim niet alleen het begeleid verlof in de Verlofregeling TBS maar pas de regeling zo aan dat ook onbegeleid en transmuraal verlof kan worden aangevraagd voor vreemdelingen zonder verblijfsrecht als dat passend en verantwoord is in de behandeling;
  • Regel dat de vreemdeling zonder verblijfsrecht die met verlof gaat een document bij zich draagt waarmee hij kan aantonen dat hij buiten de kliniek mag verblijven.

Lees hier het hele Advies wijziging Verlofregeling TBS i.v.m. verruimen begeleid verlof vreemdelingen