Afdeling rechtspraak RSJ werkt met nieuw zaaksysteem

Zoals de verschillende ketenpartners en procespartijen zullen hebben gemerkt, is de rechtsprekende tak van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) onlangs overgestapt op een nieuw zaaksysteem. Eerder stond hier al een kort bericht over op de website van de RSJ.

RSJ logo

Inherent aan zo’n overstap is dat zich kinderziektes kunnen voordoen. Dat blijkt helaas ook het geval te zijn. Hoewel hier met man en macht aan wordt gewerkt en wordt getracht de ketenpartners en procespartijen hier zo min mogelijk hinder van te laten ondervinden, is dat niet in alle gevallen uit te sluiten.

Zo kan het gebeuren dat een ketenpartner door het systeem om stukken wordt gevraagd, terwijl die stukken al zijn geleverd. Dat is hinderlijk en vervelend, maar de RSJ vraagt in deze om uw begrip.