RSJ publiceert adviesprogramma 2021

De Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft haar adviesprogramma 2021 aan de Minister voor Rechtsbescherming aangeboden. Het adviesprogramma maakt inzichtelijk met welke adviesonderwerpen de RSJ zich komend jaar zal bezighouden.

De RSJ adviseert de bewindspersonen van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport over beleid en regelgeving met betrekking tot de strafrechtstoepassing en het jeugddomein.

De RSJ doet dit op verzoek van de bewindslieden, of op eigen initiatief.

Jeugd

In 2021 adviseert de RSJ over een aantal belangrijke jeugdthema’s. Zo zal de RSJ zich buigen over het toekomstscenario jeugdbescherming en over de knelpunten die spelen rondom het verblijf van minderjarige vreemdelingen in gesloten jeugdinstellingen.

Ook adviseert de RSJ over wet- en regelgeving met betrekking tot interlandelijke adoptie en het afstammingsregister.

Strafrechtstoepassing

Op het terrein van de strafrechtstoepassing brengt de RSJ drie beleidsadviezen uit. Ten eerste een advies over de ethische en rechtspositionele consequenties van het gebruik van risicotaxatie in de strafrechtstoepassing.

Ten tweede een advies over de korte vrijheidsstraf. Hierin zal de RSJ nadenken over mogelijkheden en alternatieven die bijdragen aan gedragsverandering en recidivevermindering. En tot slot een advies over de invulling van het beleid rondom levenslanggestraften.

Flexibel adviesprogramma

De RSJ streeft ernaar met actuele, betekenisvolle en effectieve adviezen bij te dragen aan een verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige strafrechtstoepassing en jeugdbescherming. Het adviesprogramma is om die reden ‘flexibel’, wat betekent dat prioriteiten in de advisering kunnen verschuiven, afhankelijk van actuele vraagstukken en maatschappelijke ontwikkelingen. De RSJ zal daarnaast een aantal ontwikkelingen met extra belangstelling volgen, zoals de uitvoering van straffen en maatregelen in relatie tot corona.

Op de website is steeds een actueel overzicht van alle lopende en afgeronde adviestrajecten beschikbaar.

Lees het hele adviesprogramma.