Beroepscommissie verklaart beroep tegen verlengingsbeslissing EBI ongegrond

De beroepscommissie van de RSJ heeft het beroep van een gedetineerde tegen de beslissing van de Minister voor Rechtsbescherming om zijn verblijf in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) te verlengen, ongegrond verklaard. De gedetineerde is verdachte in het Marengo-proces.

Volgens de beroepscommissie heeft de Minister een onaanvaardbaar maatschappelijk risico bij ontvluchting kunnen aannemen.

Eerdere beoordeling EBI plaatsing

De beroepscommissie verwijst allereerst naar haar eerdere uitspraak van 9 maart 2020, waarin zij de beslissing om de gedetineerde in de EBI te plaatsen heeft getoetst. De beroepscommissie weegt mee dat de gedetineerde zeer ernstige feiten ten laste zijn gelegd (moorden, pogingen daartoe en het leidinggeven aan een criminele organisatie).

Ook is van belang dat hij van juli 2015 tot aan zijn aanhouding op 16 december 2019 uit handen van politie en justitie wist te blijven. Hij zou in die periode in staat zijn geweest om op afstand mensen te mobiliseren om moorden te plegen. Daarbij komt uit het strafrechtelijk onderzoek naar voren dat hij over een dodenlijst beschikt waar nog tientallen mensen opstaan. Eerdere moordopdrachten werden vaak, soms na jaren, uitgevoerd.

GRIP rapportages

In de rapportages van het Gedetineerden Recherche Informatiepunt (GRIP) wordt gesproken van ‘een groot gezichtsverlies voor de Nederlandse rechtsstaat’ bij ontvluchting. Dat geldt ook als uitsluitend wordt gekeken naar de (officiële) verdenkingen in het Marengo-proces. Gelet daarop en ook op de uitzonderlijk hoge mediagevoeligheid, moet bij ontvluchting grote maatschappelijke onrust worden verwacht.

De beroepscommissie vindt het ook voldoende aannemelijk dat toezichtmaatregelen voor gedetineerden met een vlucht-/maatschappelijk risico (bij verblijf van de gedetineerde in een reguliere inrichting) de genoemde risico’s op dit moment onvoldoende kunnen beperken. Nu de bestreden beslissing niet als onredelijk en onbillijk kan worden aangemerkt, is het beroep ongegrond verklaard.

Lees de volledige uitspraak: RSJ 5 november 2020, R-20/7220/GB