Afwijzing plaatsing in Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting vanwege corona niet onredelijk

De beroepscommissie van de RSJ vindt het niet onredelijk dat verzoeken van gedetineerden om in een Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting (ZBBI) te worden geplaatst, zijn afgewezen vanwege maatregelen rondom het coronavirus.

Veel gedetineerden lopen een (groot) deel van hun resocialisatie mis vanwege de maatregelen die zijn getroffen om de (verdere) verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De ZBBI's zijn vooralsnog gesloten. De beroepscommissie begrijpt dat dit vergaande en onbevredigende gevolgen voor gedetineerden heeft.

Niet op wachtlijst

De beroepscommissie vindt het echter niet onredelijk dat verzoeken van gedetineerden om in een ZBBI te worden geplaatst vanwege de coronamaatregelen zijn afgewezen. Plaatsing in een ZBBI was op het moment van het beoordelen van het verzoek immers niet mogelijk (en dat is nog steeds zo).

Het is volgens de beroepscommissie ook niet onredelijk dat verzoeken tot plaatsing in een ZBBI nu nog niet inhoudelijk worden beoordeeld, zodat de gedetineerde alvast op een wachtlijst kan worden geplaatst.

Het staat niet vast dat een gedetineerde die in eerste instantie geschikt is bevonden voor plaatsing in een ZBBI, na opheffing van de coronamaatregelen (en na een langer verblijf in een gesloten inrichting) nog steeds geschikt is om in een ZBBI te worden geplaatst.

Nieuw verzoek

Het beleid is momenteel dat gedetineerden een nieuw verzoek tot plaatsing in een ZBBI moeten indienen zodra de ZBBI’s weer zijn geopend en plaatsing weer mogelijk is. De beroepscommissie vindt dat niet onredelijk. Wel gaat de beroepscommissie ervan uit dat, waar mogelijk, dan rekening zal worden gehouden met het strafrestant van de gedetineerden die een aanvraag indienen.

Twee beroepen waarin dit probleem speelde zijn daarom ongegrond verklaard.

Lees de hele uitspraken R-20/7129/GB en R-20/6587/GB