Achterstanden in behandeling beroepszaken bij RSJ

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) kampt met achterstanden bij de behandeling van beroepszaken. Hierdoor moeten justitiabelen vaak langere tijd wachten op een uitspraak.

Beeld: DJI

Er is al lange tijd sprake van een toename van het aantal ingediende beroepszaken bij de RSJ. Zoals in het advies Spanning in Detentie van de Afdeling advisering van de RSJ van eind vorig jaar al staat vermeld, heeft de Afdeling rechtspraak moeite om de grote aantallen zaken tijdig af te doen.

De RSJ kampt op dit moment dan ook met aanzienlijke achterstanden bij de behandeling van beroepszaken.

Langere wachttijden

Dit betekent dat justitiabelen vaak langere tijd moeten wachten op een uitspraak dan wenselijk is. De RSJ betreurt dit ten zeerste. Zij voelt een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een zo spoedig mogelijke afdoening van alle zaken en zij werkt daar ook hard aan.

Zo zijn er plannen voor een (frequentere) verkorte afdoening van zaken die zich daarvoor lenen en wordt de personele capaciteit op korte termijn uitgebreid. Zaken die evidente spoed hebben (waaronder de schorsingszaken) werden en worden uiteraard met voorrang behandeld.

Daarbij is en blijft het uitgangspunt dat beslissingen ten aanzien van gedetineerden, tbs-gestelden en jeugdigen in justitiƫle inrichtingen en jeugdhulpinstellingen zorgvuldig worden getoetst. Daar staat de RSJ immers voor.