RSJ verruimt reactietermijn schriftelijke beroepszaken tijdens coronacrisis

Door de maatregelen rondom het coronavirus verruimt de RSJ de reactietermijn voor schriftelijke beroepszaken.

Beroepschriften worden normaal gesproken op zitting behandeld of in een uitsluitend schriftelijke procedure. Tot en met eind juni zijn de RSJ-zittingen afgelast. Of zittingen daarna doorgang kunnen vinden en zo nee tot wanneer dan niet, hangt af van de verdere maatregelen die het kabinet neemt in het kader van de coronacrisis.

20 dagen

In zaken die in een uitsluitend schriftelijke procedure worden behandeld, geldt in de regel een reactietermijn van tien dagen (afhankelijk van de aard van de zaak kan dit ook korter of langer zijn). Gedurende de coronacrisis bereiken het secretariaat van de RSJ steeds meer verzoeken om verlenging van de reactietermijn. Dat is begrijpelijk.

Om die reden is besloten de reactietermijn, voor de duur van de coronacrisis, te verruimen naar 20 dagen met daarbij de mogelijkheid om een eenmalige verlenging van die termijn, mits gemotiveerd verzocht, met tien dagen.