Geen overplaatsing uit Terroristenafdeling

Klager heeft verzocht om hem uit de TA te plaatsen omdat het regime hem zeer zwaar valt. Klager wordt verdacht van het delict voorbereiding van een terroristisch misdrijf en behoort daarom tot de groep gedetineerden die in de TA kunnen worden geplaatst.

Van die plaatsing kan worden afgezien indien uit informatie van het GRIP of het Openbaar Ministerie voortvloeit dat plaatsing op een TA niet langer is geïndiceerd. Niet gebleken is dat deze uitzondering op klager van toepassing is, ook al heeft de zaaksofficier van justitie geen bezwaar tegen een plaatsing van klager op een reguliere afdeling.

Isolement

De beroepscommissie heeft eerder in een uitspraak aangegeven dat de psychische gesteldheid van een gedetineerde in combinatie met de feitelijke omstandigheden van een verblijf op de TA een bijzondere omstandigheid kunnen vormen die een voortgezet verblijf op de TA onwenselijk maken.

Een situatie waarbij sprake is van een (langdurig) sociaal isolement moet worden vermeden. Klager heeft zijn stelling dat het regime een zeer zware psychische belasting voor hem vormt echter niet verder onderbouwd. Het beroep is ongegrond.

Bekijk jurisprudentie over dit onderwerp in de jurisprudentiedatabank onder uitspraaknummer 14/4739/GB